shutterstock_1005777274
shutterstock_1501235690

Solvis Group

Jesteśmy spółką holdingową, obejmującą spółki zależne (powiązane udziałami) i podmioty powiązane (kapitałowo), która przygotowuje projekty inwestycyjne w Polsce w segmencie OZE w formule: zaudytuj, zaprojektuj, sfinansuj, zrealizuj.

Typy projektów OZE obsługiwanych przez SOLVIS GROUP:

PROGRAM SOLVIS FARMS

Produkcja zielonej energii elektrycznej poprzez budowę farm fotowoltaicznych o małej mocy.

PROGRAM SOLARENERGIA

obniżamy koszty