PROGRAM BADAWCZO ROZWOJOWY

Zielony Wodór

Solvis Group prowadzi projekt badawczo-rozwojowy, którego celem jest stworzenie ogniwa paliwowego z wykorzystaniem wodoru.

Projekt Zielony Wodór

Aktualności

Cel inwestycyjny

Produkcja zielonej energii elektrycznej [ee] poprzez budowę farm fotowoltaicznych [PV] o małej mocy (do 4 MWp)

Model inwestycyjny

Spółka celowa z udziałem Inwestora prywatnego lub instytucjonalnego oraz Partnera technologicznego (SOLVIS ENERGIA)

Struktura udziałowa

Inwestor prywatny [IP] – 30%
Partner technologiczny [PT] – 70%